Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã theo anh ta đến tòa nhà phải không?"

Dịch:Did you follow him to the building?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SexysAins_2k3

" You followed him to the building, didn't you?" mà sai à. Láy đuôi cx đúng mà!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

Did you follow him to the edifice?

6 tháng trước