"Το άσπρο σεντόνι."

Translation:The white sheet.

February 20, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Davidbur

I wonder if the order of the words is natural in Greek or if it would be better το σεντόνι άσπρο

February 20, 2017

https://www.duolingo.com/Dimitra956826

Το σεντόνι άσπρο is ungrammatical. :P You can either say Το άσπρο σεντόνι - The white sheet or Το σεντόνι είναι άσπρο - The sheet is white. ^.^

March 9, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.