"Εμείς θα πάμε στον κινηματογράφο."

Translation:We will go to the movies.

February 21, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Egioni

"to the cinema" might be less confusing to people. "to the movies" is an entirely American phrase

March 5, 2017

https://www.duolingo.com/Lyazko

κινηματογράφο ≠ Movie theater ≠ movies ?

February 21, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.