"Moi bracia noszą nowoczesne ubrania."

Tłumaczenie:My brothers wear modern clothes.

1 rok temu

0 komentarzy

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.