"Thisanimalhasabrain."

Dịch:Con vật này có một bộ não.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnnhHuy2

Con vật này có một bộ não. Cái não nghe ghê quá. Ụa ụa

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.