Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is not a clock."

Dịch:Đây không phải là một cái đồng hồ.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MAH217

Đây không phải là một cái đồng hồ treo tường

1 năm trước

https://www.duolingo.com/aqua1412

đây ko phải là cái đồng hồ cx sai :v

2 tháng trước