"Ο ρεαλιστής δεν πιστεύει στους μύθους."

Translation:The realist does not believe in myths.

February 22, 2017

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/spdl79

Also "the realist does not believe in the myths"?


https://www.duolingo.com/profile/DarrenReiley

στους μύθους is genetive no? Does the verb πιστεύω always take a genetive object?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

(Σ)τους μύθους is accusative. The genitive is των μύθων.


https://www.duolingo.com/profile/bonbayel

Why is it (Latin) ρεαληστής, and not πραγματικός? (Or whatever the Greek would be)


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

The actual Greek word is "πραγματιστής", but it's hardly ever used and sounds quite formal. "Ρεαλιστής" is the word one should know as a translation of "realist" and "ρεαλιστικός" for "realistic".


https://www.duolingo.com/profile/bonbayel

It's been really hard for me to remember πραγματικός for some reason and now it's just ρεαλιστικός?


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

But you see, there is a difference between πραγματικός and πραγματιστικός in Greek, just like there is a difference between real and realistic in English. :P

πραγματιστικός/ρεαλιστικός - realistic

πραγματιστής/ρεαλιστής - realist

πραγματικός - real

(Πραγματιστικός/Πραγματιστής are indeed quite formal.)


https://www.duolingo.com/profile/bonbayel

Or probably French, from the Enlightenment. My Italki teacher just sent me the PDF of a book I had printed at Office Depot:
Λεξιλογικό βοήθημα
Παραγωγη, Σύνθεση, Δανεισμός

Where Δανεισμός has a particularly long section on loans from French.
Since the work is from 2006, the English section is quite small in comparision, but the Technology words aren't listed yet.


https://www.duolingo.com/profile/bonbayel

So Latin for daily speech? Ενδιαφέρον!


https://www.duolingo.com/profile/lfd

does not believe myths?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.