Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Bongdem94

"My aunt will eat fish tonight."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bongdem94

Đêm nay dì tôi sẽ ăn cá.

1 năm trước