"Ο άντρας σου δεν είναι άρρωστος."

Translation:Your husband is not sick.

February 22, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/drv.w
 • 25
 • 19
 • 18
 • 18
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 5

Τελικά καλά νέα για την κυρία!

February 22, 2017

https://www.duolingo.com/younglevity

He needs to stop pretending and get a job!

November 28, 2017

https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 29

Can you substitute "σας" for "σου"?

August 22, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.