Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They had a strong navy."

Dịch:Họ đã có một hạm đội mạnh.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They had a strong navy

1 năm trước