Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ quên anh ấy."

Dịch:She is going to forget him.

1 năm trước

0 Nhận xét