Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không!"

Dịch:No!

1 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhung431345

No

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngLng4

Cái này dẽ quá :no là khong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuthao928069

Omg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyHang582324

No

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdieu167934

Bà con ơi làm wen nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangPham244768

Mời các bạn tham gia câu lạc bộ của mình. Mã là Y564XY nhé.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuySoNguye1

Vô câu lạc bộ mình đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyNgn36238

No

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThuPh794344

Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6 tháng trước