"Οι ιδέες του δομισμού."

Translation:The ideas of structuralism.

February 23, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Stergi3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 21
 • 14
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 939

Synonymous to στρουκτρουραλισμός or εποικοδομισμός

February 23, 2017

https://www.duolingo.com/Sean618907
 • 25
 • 12
 • 10
 • 2

This lesson is full of words you will never use. If you need them, look them up in the dictionary, but for a casual Greek learner this is useless. I don't learn what asparagus or broccoli mean, but i learn "δομισμός", which is not even in PONS dictionary. Seriously guys, if there were not only 2 more lessons to go, i would stop right here.

October 8, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.