Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The doctor is going to receive the results tomorrow."

Dịch:Bác sĩ sẽ nhận được những kết quả vào ngày mai.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The doctor is going to reveive the results tomorrow

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The doctor is going to receive the results tomorrow

1 năm trước