Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết đọc."

Dịch:I know how to read.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LaThao3

"I can read" why rejected?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 24
  • 9

i know to read khong duoc a?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tam779251

Sao fai co how nua moi nguoi? "I know to read" k duoc a?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Như mình được biết know không bao giờ đi với to nên người ta phải viết là how to read ( cách để đọc) nên người ta dùng cách viết này

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenlinh2912

i can read không phải cũng thế sao

1 tháng trước