Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta không hiểu tôi."

Dịch:He does not understand me.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

bài rất khó mình chưa làm được vì chữ anh ta không hiểu tôi mà mình viết he is not understand my

1 năm trước