"European leaders demand that their military must prepare."

Translation:Những nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu quân đội của họ phải chuẩn bị.

February 24, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

"Các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu rằng quân đội của họ phải chuẩn bị." It is right!!!! =.="

Bực mk cái skill Vietnamese rồi nha! Rút ngắn mà mk sai lung tung :(
February 24, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.