"Ο δικηγόρος είναι νεότατος."

Translation:The lawyer is very young.

February 24, 2017

10 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/macaubert

why not "the lawyer is the youngest" ? because there is no definite article ?


https://www.duolingo.com/profile/spdl79
Mod
Plus
  • 1970

Also because it's νεότατος rather than νεότερος.


https://www.duolingo.com/profile/optisamit

But νεότερος does not mean youngest. It's younger, isn't it?


https://www.duolingo.com/profile/I.Schmidt1

ο δικηγόρος είναι ο νεότερος από αυτούς = the lawyer is the youngest of them


https://www.duolingo.com/profile/jos193178

Very is not given as a word


https://www.duolingo.com/profile/Stylianos402400

Why is 'The lawyer is very new' not accepted?


https://www.duolingo.com/profile/Pawel73418

Not "πολύ νέος"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

You can use the periphrastic πολύ νέος.


https://www.duolingo.com/profile/Vemund63

Why not πολυ νεότατος?


https://www.duolingo.com/profile/QueenGizzard

Does anyone speak Italian? Could this "νεότατος" be translated as "giovanissimo"?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.