Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/TanTien1212

"I was drinking beer."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TanTien1212

Câu này dịch sao mọi người, tôi đã đang uống bua ư

1 năm trước