https://www.duolingo.com/TanTien1212

"I was drinking beer."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TanTien1212

Câu này dịch sao mọi người, tôi đã đang uống bua ư

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.