Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này đáng giá hơn vàng."

Dịch:This is worth more than gold.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baovip03

this costs more than gold ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is worth more than gold, this worth more than gold, this worth more than gold, this worth more than gold, this worth more than gold, this worth more than gold

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is worth more than gold, this is worth more than gold, this is worth more than gold, this is worth more than gold

1 năm trước