Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/KudoShinichi01

"I have not eaten fish, but I have eaten chicken."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KudoShinichi01

kotone

1 năm trước

Thảo luận liên quan