https://www.duolingo.com/maichi2015

"Do you have a pan in your kitchen?"

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maichi2015

Bạn có một cái chảo trong nhà bếp phải không?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.