Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/maichi2015

"Do you have a pan in your kitchen?"

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maichi2015

Bạn có một cái chảo trong nhà bếp phải không?

1 năm trước