"Ο ιδιαίτερος μαραθώνιος."

Translation:The special marathon.

February 27, 2017

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Special Olympics = "Ειδικός ολυμπιακοί Αγώνες"?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Special Olympics = Ειδικοί Ολυμπιακοί, but I think they are marketed as 'Special Olympics' in Greek too.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.