"Ο σκεπτικιστής φιλόσοφος."

Translation:The sceptical philosopher.

February 27, 2017

5 Comments


https://www.duolingo.com/EndlessOrbitSSX
 • 16
 • 16
 • 13
 • 12
 • 8
 • 5
 • 2

Wouldn't "ο σκεπτικός φιλόσοφος" be a better match?

February 27, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 321

Yes, that is another sentence. There is a difference: σκεπτικός means someone who doubts a fact/statement etc while ο σκεπτικιστης is a follower of a branch of philosophy by that name which as its name says involves "disbelieving". http://www.thefreedictionary.com/Skeptics So, both, of course, are correct.

March 14, 2017

https://www.duolingo.com/annamerku
Plus
 • 25
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

yes, you are right. The translation is wrong

October 16, 2018

https://www.duolingo.com/I.Schmidt1
 • 25
 • 25
 • 25
 • 6
 • 2
 • 261

Am I right, that here are two nouns, because I can not find an adjective "σκεπτικιστής". if there is one, can someone please tell me how it is declined?

March 10, 2018

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

There are two nouns, as you said. Σκεπτικιστής works as a attribute in this sentence. It is declined as

Nominative: ο σκεπτικιστής
Genitive: του σκεπτικιστή
Accusative: τον σκεπτικιστή
Vocative: (-) σκεπτικιστή

March 10, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.