Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có bảo hiểm không?"

Dịch:Do you have insurance?

1 năm trước

0 Nhận xét