Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuộc phỏng vấn của bạn đã thế nào?"

Dịch:How was your interview?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Có bạn nào giải thích dùm tại sao lại có GO trong đáp án? Cám ơn nhiều. How did your interview go?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mai1781

Của m là How was your interview

1 tuần trước