"Αυτή πηγαίνει στην αγορά με την μητέρα της."

Translation:She goes to the market with her mother.

February 27, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/EllenVVV

why την ? and not τη . I learned ν is before vowels and κ, τ , π , ξ , ψ, γκ, ντ, μπ, τζ, τσ

February 27, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
  • 25
  • 17
  • 12
  • 11
  • 4

ν is before μπ, not μ on its own. ;)

March 7, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.