Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi phải che phủ cái xe của mình."

Dịch:I have to cover my car.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DzungCandy

i must cover my car => tại sao lại sai nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Tôi cũng đồng ý với bạn. Vì không nhất phải dùng have to mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

I must cover my car.

9 tháng trước