"Το τμήμα μας είναι μικρότερο."

Translation:Our department is smaller.

March 1, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Tato_Huenupi
 • 20
 • 20
 • 13
 • 11
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

Why not "flat"?

March 1, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Τμήμα has the meaning of "part" or "department, division", as in a police depatment. Flat is διαμέρισμα.

March 6, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.