Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đi bộ là tốt cho bạn."

Dịch:Walking is good for you.

1 năm trước

0 Nhận xét