"Heislookingforajob."

Dịch:Anh ấy đang tìm kiếm một công việc.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mivanthan

God bless him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng288003

Haha

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.