1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The child sees the motorcycl…

"The child sees the motorcycles."

Μετάφραση:Το παιδί βλέπει τις μοτοσυκλέτες.

March 2, 2017

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/QK3j2

Το παιδί βλέπει τα μοτοποδήλατα


https://www.duolingo.com/profile/Bacilic

Ο όρος (motorcycle) είναι αρκετά γενικός και περιγράφει το μικρά δίτροχα με κινητήρα, οπότε θεωρείτε μια πιθανή μετάφραση.
Ευχαριστούμε για την υπόδειξη


Άλλες μεταφράσεις το μοτοποδήλατου είναι: moped, autocycle, minibike, motorbike


https://www.duolingo.com/profile/NeoPanaNeo

Αυτή η μετάφραση είναι λάθος η σωστή ελληνική είναι η μοτοσυκλέτες


https://www.duolingo.com/profile/DM6e7

Έχω πρόβλημα με το μικρόφωνο μου και δεν μπορώ να προχωρήσω

Learn English in just 5 minutes a day. For free.