Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not understand anything."

Dịch:Tôi không hiểu gì.

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungMin

Tôi không hiểu bất kỳ thứ gì với bất cứ thứ gì giống nhau sao lại bị sai :(

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng773872

Tôi cũng trả lời như bạn lại bảo sai. Đúng là...

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuyen1998

bất kì/ bất cứ thứ gì có gì khác

0
Trả lời1 năm trước