"Idonotunderstandanything."

Dịch:Tôi không hiểu gì.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungMin

Tôi không hiểu bất kỳ thứ gì với bất cứ thứ gì giống nhau sao lại bị sai :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng773872

Tôi cũng trả lời như bạn lại bảo sai. Đúng là...

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuyen1998

bất kì/ bất cứ thứ gì có gì khác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 655

Tôi không hiểu gì hết - là sai sao?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.