"Tên của thị trưởng của bạn là gì?"

Dịch:What is the name of your mayor?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

What is your mayor's name?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.