Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mùa hè đã đến."

Dịch:The summer has arrived.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VLmChBo

The summer arrived ko dc ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Người ta nói: the summer has come mới chính xác. arrived: là dùng cho một vật thể di chuyển, và đã đi tới một nơi nhất định. Ví dụ: you has arrived mà trên GG map hay nói là mình đã tới nơi. và kết thúc cuộc hành trình. Come nghĩa là: đến rồi sẽ đi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Forget503616

"the summer had come" sai chỗ nào vậy?

3 tuần trước