"Zijisnietverantwoordelijk."

Translation:She is not responsible.

1 year ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/Bruce_OBrien

Dat is niet waar, zij is een verantwoordelijke volwassen.

1 year ago
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.