Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have to eat lunch with him."

Dịch:Tôi phải ăn trưa với anh ấy.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vicky943093

Tôi có bữa ăn trưa với anh ấy cũng đúng mà ,sao báo sai

1 năm trước