"I have to eat lunch with him."

Dịch:Tôi phải ăn trưa với anh ấy.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vicky943093

Tôi có bữa ăn trưa với anh ấy cũng đúng mà ,sao báo sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.