"Nó đã xảy ra như thế nào?"

Dịch:How did it happen?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maitrungtin1

Tại sao How it happened lại không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Thật là khó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 20
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Heppened là quá khứ mà..

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.