Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó đã xảy ra như thế nào?"

Dịch:How did it happen?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maitrungtin1

Tại sao How it happened lại không được

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Thật là khó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 17
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Heppened là quá khứ mà..

8 tháng trước