Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi yêu cuốn sách."

Dịch:We love the book.

1 năm trước

0 Nhận xét