"Αυτή έχασε τα κλειδιά της."

Μετάφραση:She lost her keys.

March 5, 2017

2 σχόλια
Αυτή η συζήτηση είναι κλειδωμένη.


https://www.duolingo.com/profile/elanion

το" lost ' είναι του ρήματος "loose'?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

όχι, είναι από το ρήμα "lose".

to lose - lost - lost είναι "χάνω"

to loose - loosed - loosed είναι "λύω".

Προσέξτε τη διαφορά στην προφορά: lose = λουζ, loose = λους.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.