"Αυτή έχασε τα κλειδιά της."

Μετάφραση:She lost her keys.

3/5/2017, 6:26:40 PM

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/elanion

το" lost ' είναι του ρήματος "loose'?

3/5/2017, 6:26:40 PM

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

όχι, είναι από το ρήμα "lose".

to lose - lost - lost είναι "χάνω"

to loose - loosed - loosed είναι "λύω".

Προσέξτε τη διαφορά στην προφορά: lose = λουζ, loose = λους.

3/11/2017, 4:14:14 PM
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.