Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We played a bad game."

Dịch:Chúng ta đã chơi một trận đấu kém.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranGiaiLac1

đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oanhhoang328751

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/trunghieu1347

Chúng tôi đã choi một trò chơi tệ

1 tuần trước