"Το άλογο τρώει το μήλο."

Μετάφραση:The horse eats the apple.

March 7, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.