Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó đã là tình yêu sét đánh."

Dịch:It was love at first sight.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

It was love from first sight

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baovip03

it was the love at first sight sao lại sai nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Truonghoan415600

.

3 tháng trước