"Tựa đề của quyển sách đó là gì ?"

Dịch:What is the title of that book?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HOAHOANG10

Sao khong dùng la name of the book nhi .

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.