Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tựa đề của quyển sách đó là gì ?"

Dịch:What is the title of that book?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HOAHOANG10

Sao khong dùng la name of the book nhi .

1 năm trước