Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Leaving the car here is not a good idea."

Dịch:Để lại chiếc xe ở đây không phải là một ý kiến hay.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Leaving the car here is not a good idea, leaving the car here is not good idea, leaving the car here is not a good idea, leaving the car here is not a good idea, leaving the car here is not a good idea, leaving the car here is not a good idea

1 năm trước