1. Fórum
 2. >
 3. Téma: Duolingo
 4. >
 5. Angol-magyar tanulószótár

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Angol-magyar tanulószótár

Nehéz annak a dolga, akinek nem áll módjában hosszabb ideig külföldön, a nyelvi környezetben tanulni az idegennyelvet, pl. az angolt. Ő kénytelen magánúton, drága nyelvtanfolyamokon és Duolingon ( :) ) tanulni, miközben a szótárazás egy fontos része a tanulásnak, ehhez egy kis adalék.

Szeretem, ha egy szótár példamondatokkal, szövegkörnyezetben mutatja be a szó jelentését, sőt megadja a kiejtést fonetikai átírással és hangmintával. Eddig főként a Topszótárt és a Google fordítót (Chrome bővítmény) használtam. Most megtaláltam az Angol szókincs A1-C2 weboldalt a Tanulószótárral. Példának legyen itt az elér szó, aminek nem kevesebb, mint tízenöt (!) jelentését (nem fért a képernyőre) rögtön kiadja, angol példamondatokkal és kiejtéssel:

A példa is mutatja, hogy mennyire fontos a példamondat, a szövegkörnyezet, mert úgy nem lehet egy szó jelentését megtanulni, hogy elér = access, achieve, attain, catch, hit, meet, reach, stb.

March 12, 2017

20 hozzászólás

Népszerű hozzászólások szerint

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

A minap módom volt társalogni egy született angollal, azt akartam mondani, hogy hagyd csak ott! Valamit mondtam, aztán később megnéztem, leellenőriztem ebben a tanulószótárban, ezeket írja, ebből sokat lehet tanulni:

hagy angolul jelentések:
allow verb /əˈlaʊ/ 2 hagy, szán vmit/vmennyit vmire/vkire [T]
Allow three hours for the whole journey.
allow verb /əˈlaʊ/ 4 enged, hagy (vmit megtörténni) [T]
They have allowed the problem to get worse.
leave verb /liːv/ 2 hagy vmit vhol, felejt/ottfelejt vmit vhol [T]
Hey, you've left your keys on the table.
That's the second umbrella I've left on the train!
leave verb /liːv/ 3 hagy vmit vhol, otthagy vmit/vkit vhol [T]
You can leave your bags at reception.
Why don't you leave the kids with me on Friday?
leave verb /liːv/ 7 (ugyanúgy) hagy vmit (vmilyen helyzetben/állapotban) [T]
Leave that chair where it is.
Don't leave any lights on, will you?
I'll have to go back - I think I've left the iron on.
You can leave the window open.
leave verb /liːv/ 8 vhogy hagy vmit/vkit (vmilyen helyzetet teremt);
vmi/vki vhogy marad
Far from improving things, the new law has left many people worse off than before.
Storms have left areas of Britain without electricity.
The family were left homeless.
leave verb /liːv/ 9 (későbbre) hagy vmit [T]
Don't leave your packing till the night before you go.
I'll leave these letters till Monday.
Don't leave it too late.
They left booking their holiday till/to the last minute.

hagy angolul kifejezések:
leave sb doing sth hagy vkit (egy tevékenység közben/állapotban)
I left the children watching television.
let go (of sth) hagy vmit, továbblép vmin (nem foglalkozik tovább vele)
I have tried to let go of the past.
You've been storing up these feelings for years, and it's time to let go now.
A szavakról további részletek az angol-magyar oldalon.

hagy angolul hasonló találatok:
ignore verb /ɪgˈnɔːr/ nem vesz tudomást vkiről/vmiről, figyelmen kívül
hagy vkit/vmit
I smiled at her but she just ignored me.
She can be really irritating but I try to ignore her.
How can the government ignore the wishes of the majority?
leave verb /liːv/ 4 hagy/otthagy vkinek vmit [T]
I left some sandwiches for them to have later.
Can I leave a message for Sue?
leave verb /liːv/ 5 hagy/meghagy vmit; marad vmiből (nem fogy el) [T]
They'd eaten all the cake but they'd left some biscuits.
Are there any sandwiches left?
If you're having a bath, make sure you leave enough hot water for the rest of us.
leave verb /liːv/ 10 örökül hagy vkire
He left his nieces all his money./He left all his money to his nieces.
mark verb /mɑːk/ 3 nyomot/foltot hagy (összekoszol/károsít vmit) [T]
Take off your shoes so you don't mark the floor.
post verb /pəʊst/ 2 üzenetet küld/hagy (weboldalon)
I posted a query about a Chilean novelist.
scar verb /skɑːr/ sebhelyet/heget hagy; elcsúfít
He was scarred for life by the accident.
stain verb /steɪn/ 1 foltot ejt/hagy; bepiszkol (pl. ruhát); bepiszkolódik [I or T]
That paint stained my shirt.
While she was changing the wheel on her car, her coat had become stained with oil.
Tomato sauce stains terribly - it's really difficult to get it out of clothes.

hagy angolul hasonló kifejezések:
leave sb alone békén hagy
Leave him alone, he's tired.
Leave me alone! I'm trying to work.
leave someone to their own devices sorsára hagy vkit
With both parents out at work, the kids were often left to their own devices.

hagy angolul hasonló többszavas igék:
keep on doing sth /kiːp/ folyton csinál vmit, nem hagy fel vmivel
She kept on asking me questions the whole time.
let off ↔ sb /let/ elenged (büntetés nélkül/kis büntetéssel), futni hagy vkit
Instead of a prison sentence they were let off with a fine.
You won't be let off so lightly the next time.
stick by sb /stɪk/ nem hagy cserben vkit, kitart vki mellett
I'll stick by you whatever happens.
She was determined to stick by her husband.

Egyébként ennek a szótárnak csak egy hibája van, kicsi a szókincs, hogy kevés a szótövek száma.

April 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kinga60

Egy adott szó max. 2 jelentését ismerve nekem még alkalomadtán a szövegkörnyezet sem segít. Sokszor pislogok nagyokat. :) Ezért is köszönöm, hogy ezt megosztottad.

March 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Egy 25-ös szintű angol nyelvtanulónak szerintem nem lehet gond még tizenöt jelentést sem memorizálni :)

March 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kinga60

Köszönöm biztató szavaidat! Újrakezdőként nulla tudással, 150 nap alatt, 24. szinten fejeztem be a fát. A célom az volt, hogy a tudás minél stabilabban rögzüljön. Ez a módszer nálam bevált. Bízom benne, hogy a már ismert szavak további jelentései könnyedén elsajátíthatóak, annak ellenére, hogy elsőre elbizonytalanított az általad mutatott 1 szó/15 alternatíva.

March 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MagdolnaKa7

Köszönet ezért a szótár témáért. Eléggé új vagyok itt, még nem keresgéltem. Ma viszont egy uj szónál -fönt a MagdolnaKa7 mellett- balra megjelent, hogy szótárhoz? későn reagáltam. Tehát a konkrét kérdésem: itt tudok keresni, v. uj szót hozzáadni, esetleg saját szótár?

March 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Erről nem tudok, és nem is látok ilyet (asztali gépen). Van sok tanfolyam, mint pl. az angol-spanyol, ahol a menüsorban (a Home mellett ) van olyan hogy Words. Ebben az elvégzett leckék szavai vannak.

March 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MagdolnaKa7

Most megnéztem a tanulószótárt, ez valami nagyon-nagyon hasznos lesz azt hiszem.

March 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Kösz, nagyon érdekes.

March 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

De mi a különbség a szokásos és a tanulószótár között? Nézzük az egynyelvű tanulószótárakat. (Ilyen például az Oxford Learner’s Dictionaries). Ezek nem anyanyelvi, natív beszélőknek készültek, hanem nyelvtanulóknak.
Az anyanyelvi beszélő ösztönösen tudja a legtöbb szó vagy kifejezés használatát, nem kell a jelentések megértéséhez példamondat, szövegkörnyezet (pl. angolban: look out= kinéz, look out!=vigyázz!, stb, vagy magyarban: kinéz (kinéz az ablakon) / kinéz (jól néz ki), a tanulónak igen.

March 25, 2017

[törölt felhasználó]

  Köszönöm a megosztást, hasznos :)

  April 17, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/veva54

  köszönöm...

  July 3, 2017
  Tanulj meg egy nyelvet mindössze napi 5 percben. Ingyen.