Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đất nước đó là một nguồn lực lớn."

Dịch:That country is a great power.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anna346369

Câu trả lời cua tôi cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

that country is a great resource

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

that country is a big power

10 tháng trước