"Đất nước đó là một nguồn lực lớn."

Dịch:That country is a great power.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anna346369

Câu trả lời cua tôi cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

that country is a great resource

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 991

that country is a big power

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.