"Chữ đó không xuất hiện trên danh sách."

Dịch:That word does not appear on the list.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Susan125

Chữ khác với từ as word is different from letter.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HHng10
HHng10
  • 11
  • 9
  • 2

theo tôi hiểu chữ : a,b,c,d,e,f........................x,y,z từ: là nhiều chữ ghép thành và mang nghĩa trọn vẹn

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.